Hoeveel kost het?

Wij zetten uw betaling om in een effectieve investering!

Deelname klein salons

Wij vragen een bijdrage van

EUR 25,- per maand (ex. BTW).

Klein = 1 kapper

 • U kunt uw deelname op elk moment stopzetten
 • 2 opvangbakken minimaal om te starten
 • 2 afhaling per jaar
 • Minimaal 2 volle dozen per afhaling

Deelname middel salons

Wij vragen een bijdrage van

EUR 35,- per maand (ex. BTW).

Middel = 2 tot 3 kappers

 • U kunt uw deelname op elk moment stopzetten
 • 3 opvangbakken minimaal om te starten
 • 3 afhaling per jaar
 • Minimaal 2 volle dozen per afhaling

Deelname groot salons

Wij vragen een bijdrage van

EUR 45,- per maand (ex. BTW).

Groot = 4 of meer kappers

 • U kunt uw deelname op elk moment stopzetten
 • 4 opvangbakken minimaal om te starten
 • 4 afhaling per jaar
 • Minimaal 2 volle dozen per afhaling

Extra afhalingen & Locatie

Afhankelijk van uw locatie kunnen er extra logistieke kosten worden berekend per afhaling van de opvangbakken.

Eventuele extra logistieke kosten worden op voorhand meegedeeld.

Indien u meer afhalingen per jaar nodig heeft, wordt dit apart gefactureerd.

Wij zullen u begeleiden om het gebruik van onze opvangbakken te optimaliseren.

Minder afhalen betekent minder CO2-voetafdruk.

Facturatie per kwartaal

Wij factureren per kwartaal volgens een kalenderjaar.
Kwartaal 1: januari – maart
Kwartaal 2: april-juni
Kwartaal 3: juli-september
Kwartaal 4: oktober – december

Statiegeld

Wij zullen op de eerste factuur een eenmalige borg van EUR 10,- per opvangbak in rekening brengen.

Wij geven de borg terug bij inlevering van onze opvangbak als u uw deelname aan het programma wenst te beëindigen.

Hoe kunt u deze kosten dekken?

Laat uw klanten vooral zien dat u zich met uw bedrijfsvoering inzet voor duurzaamheid, de maatschappij en de natuur!

U heeft verschillende mogelijkheden

Betrek uw klanten

Betrek uw klanten bij het programma en stel voor dat zij een kleine financiële bijdrage leveren per knipbeurt of behandeling om hun eigen haar terug naar de natuur te brengen.

Kosten van een knipbeurt

De kosten van uw deelname komen overeen met een of twee knipbeurten per maand. U kunt overwegen om de opbrengst van deze knipbeurten te besteden aan uw deelname.

Operationele kosten

Beschouw onze maandelijkse deelname als onderdeel van uw reguliere operationele kosten zoals voor marketing, afvalbeheer of MVO.

Leveranciers Pay-Back

Uw cosmeticaleverancier wil u bedanken voor het recyclen van hun producten. Daarom geven ze u geld terug zodat u een deel van de kosten van de deelname aan The Green Scissors kunt dekken.

Een realistisch scenario voor uw bedrijf

Een voorbeeld, uitgaande van negen klanten per dag en een bijdrage van € 0,21 per klant

Per Dag

EUR 0,21 x 9 klanten = EUR 1,89 per dag

Per week

EUR 1,89 x 6 dagen = EUR 11,34 per week

Per maand

EUR 11,34 x 4 weken = EUR 45,00 per maand

Waarom deze kosten?

Met uw maandelijkse deelname, dekken wij:

 • Logistieke kosten (pick-up en drop off van onze opvangbak)
 • Recycling proces (het verwerken tot grondstof)
 • Onderhoud (w.o. reiniging en vervanging van opvangbakken)
 • Steunen van sociale initiatieven
 • Overige operationele kosten (w.o. salarissen)
 • Marketing