scissors-original

Follow us in Instagram

@thegreenscissors

Wat we doen…

Via onze Stichting doneren we en werken we aan een echte impact. Wij brengen aan uw salon tastbare acties waar het voor klanten duidelijk wordt dat u en uw kapper maatschappelijk betrokken zijn en zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en de maatschappij, de principes van duurzaamheid begrijpen en tegelijkertijd mensen met minder middelen helpen.

Laten we samen iets goeds creëren

Onze sociale initiatieven

Door middel van onze initiatieven willen wij een brug bouwen tussen uw bedrijf en mensen die baat hebben bij uw deelname aan The Green Scissors. Wij zullen het haar van uw klanten terug brengen naar de natuur via een ultramodern proces; het haar zal worden omgezet in Eco Super Compost, en uw plastics en aluminium worden getransformeerd tot nieuwe producten. Een deel van de inkomsten die wij hierdoor genereren worden vervolgens gebruikt om onze sociale initiatieven te financieren. Bovendien vergroten deze sociale initiatieven onze maatschappelijke betrokkenheid.

We give you the Tools

De initiatieven zijn geen eenmalige actie van liefdadigheid; in plaats daarvan bieden we mensen in ontwikkelingslanden de kans om hun dromen te verwezenlijken, namelijk door hen de kennis en de instrumenten te geven om hun eigen bedrijf te beginnen. Op deze manier zetten we een oud spreekwoord om in werkelijkheid: “Geef een man een vis en hij heeft eten voor één dag. Leer een man vissen en hij heeft eten voor heel zijn leven”.

The Green Scissors Academy

Dit initiatief hangt samen met “We geven u de tools”. Met ons online trainingsplatform kunnen we op afstand trainingen geven aan startende kappers in ontwikkelingslanden en op deze manier de nodige kappersvaardigheden aanleren. We vragen onze deelnemers om een vrijwillige trainers te worden en te definiëren wat ze willen onderwijzen. Dit initiatief brengt onze deelnemers in direct contact met de mensen die we helpen.

A Cut of Dignity

Dit initiatief bestaat uit het verlenen van diensten aan mensen die normaal gesproken geen toegang hebben tot een kapper vanwege dakloosheid, armoede of fysieke- of mentale beperkingen. Gewoon een nieuwe look kan mensen waardigheid brengen, en onze deelnemende kappers kunnen waardigheid leveren met hun werk.

The Mobile Scissors

Dit initiatief hangt samen met “A Cut of Dignity”. The Green Scissors gaat namelijk naar de dakloze of kansarme mensen toe. Zij hebben niet de financiële middelen om een kapsalon te bezoeken. We zullen deze actie combineren met andere initiatieven op het gebied van hygiëne voor daklozen, een en ander naar het voorbeeld van de bekende Stylist Joshua Coombes. Een team van vrijwillige kappers en Barbers staan meerdere keren per jaar klaar om de daklozen te voorzien van een mooie coupe.

Educatie & Onderzoek

Geloof of niet, een kapsalon zou een essentiële rol kunnen spelen in het leerproces over het brede spectrum van sociale, economische en milieu-uitdagingen waar de wereld op dit moment mee te maken heeft.

Een kapper is een van de weinige activiteiten die rechtstreeks met honderd mensen “één voor één” kan praten die een positie van neutrale en vertrouwde partij binnen de samenleving innemen. Maar het is cruciaal om de juiste boodschap over te brengen en het belang van duurzaamheid en de circulaire economie te ondersteunen.

Wij geven educatie aan kappers, instellingen en leveranciers om de juiste boodschap te brengen en de rol te begrijpen die u speelt voor de toekomst van onze planeet.

Op weg naar 2030: geen ‘Business As Usual’

Als deelnemer van The Green Scissors recyclet u niet alleen het haar van uw klanten, kunststoffen, scheermesjes, aluminium tubes en folies, krijgt u ook de steun van een professioneel team van deskundigen die uw weg naar duurzaamheid en circulaire economie ondersteunen. Wij worden uw duurzaamheidsadviseur! U kunt alle vragen aan ons voorleggen die u op dit gebied verhelderd wilt hebben, bijvoorbeeld betreffende het gebruik van duurzame producten of tips voor het besparen van water en energie in uw dagelijkse bedrijfsvoering. Daarnaast verzorgen wij online trainingen op het gebied van duurzaamheid en hebben wij materiaal voor u beschikbaar waarmee u uw medewerkers kunt trainen om de duurzaamheidsboodschap op een effectieve manier bij uw klanten over te brengen. Dit is allemaal inbegrepen in uw deelname aan The Green Scissors.

Wij worden uw duurzaamheidsadviseur!

The Green Scissors & de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, in het Engels Sustainable Development Goals (SDG’s), zijn in 2015 door de Verenigde Naties vastgesteld als de nieuwe mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Door deze SDG’s te betrekken bij het zakelijke kader waarbinnen uw bedrijf opereert,  kan een nieuwe manier van denken ontstaan over de bedrijfsvoering. Je hoeft niet zelf een stichting te starten om een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren. We moedigen kappers van elke omvang en elk type aan om samen met ons te streven naar het behalen van deze SDG’s van de Verenigde Naties. De klok tikt door!

Uw bedrijf kan de SDG’s rechtstreeks in zijn diensten integreren. Als uw bedrijf in zee gaat met The Green Scissors, worden diverse SDG’s al automatisch geïmplementeerd.